Menu Close

Company Name:
Militum
Company Representative:
Carl Banker
Company Mail:
carl@standardfinance.se
Company Phone:
4190

Company Presentation:

I ett samhälle där soldatens värde förbises är vårt arbete viktigare än någonsin – ett arbete där alla goda krafter behövs. Som medlem i Militum, som betyder soldat på latin, är du en del av ett nätverk av likasinnade människor som bryr sig. Ett nätverk som betyder att vi måste möta alla soldater med respekt och värdighet. Ett värde att försvara och underhålla, idag och för framtiden

Home